Associació Coral IES Sentmenat

Qui som?

L’associació Coral IES Sentmenat, està formada per mares i pares dels cantaires de la coral, així com qualsevol altra persona que hagi tingut alguna vinculació amb la coral i vol participar en les activitats de la coral.

Es va crear en setembre de 2010, i tenim com a objectiu principal que el nostres fills formen part d’una coral, fomentant així la música coral a Sentmenat, organitzant concerts i intercanvis amb altres corals tant a Sentmenat com fora.

La principal feina de l’associació és encarregar-se de tot allò que no sigui estrictament musical i més logístic com organitzar i coordinar els concerts: muntatge, desmuntatge, control i vigilància dels cantaires, transport i col.locació d’instruments,  piano i cadires…. Altres funcions són buscar altres concerts i concursos, subvencions i/o patrocinadors, estar en permanent contacte amb el director de la coral per informar i estar informats, comprar les samarretes, organitzar els viatges de la coral, però també organitzar berenars o sopars després d’alguns concerts o amb altres corals.

L’associació es reuneix mensualment amb el director per organitzar la temporada de concerts, viatges, compra de samarretes així com prendre altres decisions. A aquesta reunió assisteixen el director de la coral, el president de l’associació, tresorer, vocals, i qualsevol membre de l’associació que vulgui i tingui ganes de col.laborar i aportar idees per al  bon funcionament de la coral.

Així mateix es reuneix de manera ordinària en una assemblea anual que s’acostuma a fer només començar a fer els primers assajos de la temporada per informar als membres de l’associació els projectes de la coral, resum del curs anterior…

Anuncis